Tag Archives: TreeTechTips

8 วิธีป้องกันมือถือร้อน [ รับฤดูร้อนนรก ]

เคยไหมครับ ? ช่วงนี้อากาศร้อนๆ แล้วใช้มือถืออยู่ดีๆ ก็หน่วงจัด โดยเฉพาะเวลาไปกลางแจ้ง หรือ เวลาที่ไม่ได้อยู่ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ ….. #TreeTechTips

TreeTechTips ทำไมต้องสีแดง?

TreeTechTips ทำไมต้องสีแดง เผื่อใครยังไม่รู้เกี่ยวกับความเป็นมาของมือถือสีแดง ที่มิได้เป็นแค่สีที่ทำมาให้เลือกเฉยๆ หากแต่มีจุดมุ่งมายที่สูงส่งจนน่าชื่นชม ขอแนะนำ iPhone 12 และ iPhone 12 mini (Product) RED