Tag Archives: เกม

มาแล้ว เครื่องเล่นพกพา Razer Edge ขาย 26 ม.ค. 66 นี้

Razer Edge มาแล้ว เครื่องเล่นพกพา ราคาเริ่มต้น 13,900.- ชน Switch/Deck เริ่มวางจำหน่าย 26 มกราคม 2566 นี้ #TreeTechNews